[BDMV] Dragon Ball, DBZ, DB GT Movies & Television specials (Mexican Blu-Ray)


Category: Anime - Raw
Uploaded by: れんちょん
Website Link: N/A
Hash: c1d1b2ce500746a21d3ed7c1bb140981da1a49f4
Size: 203.2 GiB
Torrent language: Spanish Spanish
Date: 12/31/2019, 2:49:47 PM UTC+0
Seeders: 1
Leechers: 3
Completed: 15
Last scraped: 10/26/2020, 5:11:35 PM UTC+0

Description

No description provided!

File Name Size
7.3 GiB
7.3 GiB
12.6 KiB
sound.bdmv 12.6 KiB
7.2 MiB
272.0 B
00000.bdjo 272.0 B
32.0 KiB
00000.clpi 564.0 B
00001.clpi 1.3 KiB
00002.clpi 1.3 KiB
00003.clpi 28.2 KiB
00004.clpi 732.0 B
7.2 MiB
6.9 MiB
firstplay.nbi 437.3 KiB
firstplay.png 236.3 KiB
main.0.aca 4.9 MiB
main.1.aca 1.3 MiB
00000.jar 318.5 KiB
2.0 KiB
00000.mpls 174.0 B
00001.mpls 174.0 B
00002.mpls 174.0 B
00003.mpls 328.0 B
00004.mpls 174.0 B
01000.mpls 174.0 B
01001.mpls 174.0 B
01002.mpls 174.0 B
01003.mpls 328.0 B
01004.mpls 174.0 B
index.bdmv 136.0 B
MovieObject.bdmv 1.1 KiB
272.0 B
00000.bdjo 272.0 B
32.0 KiB
00000.clpi 564.0 B
00001.clpi 1.3 KiB
00002.clpi 1.3 KiB
00003.clpi 28.2 KiB
00004.clpi 732.0 B
7.2 MiB
6.9 MiB
firstplay.nbi 437.3 KiB
firstplay.png 236.3 KiB
main.0.aca 4.9 MiB
main.1.aca 1.3 MiB
00000.jar 314.3 KiB
2.0 KiB
00000.mpls 174.0 B
00001.mpls 174.0 B
00002.mpls 174.0 B
00003.mpls 328.0 B
00004.mpls 174.0 B
01000.mpls 174.0 B
01001.mpls 174.0 B
01002.mpls 174.0 B
01003.mpls 328.0 B
01004.mpls 174.0 B
7.3 GiB
00000.m2ts 37.2 MiB
00001.m2ts 199.9 MiB
00002.m2ts 199.9 MiB
00003.m2ts 6.7 GiB
00004.m2ts 102.5 MiB
index.bdmv 136.0 B
MovieObject.bdmv 1.1 KiB
2.8 KiB
1.4 KiB
app.discroot.crt 662.0 B
bu.discroot.crt 663.0 B
id.bdmv 104.0 B
app.discroot.crt 662.0 B
bu.discroot.crt 663.0 B
id.bdmv 104.0 B
6.6 GiB
6.6 GiB
12.6 KiB
sound.bdmv 12.6 KiB
7.2 MiB
272.0 B
00000.bdjo 272.0 B
29.2 KiB
00000.clpi 564.0 B
00001.clpi 1.3 KiB
00002.clpi 1.3 KiB
00003.clpi 25.1 KiB
00004.clpi 912.0 B
7.2 MiB
6.9 MiB
firstplay.nbi 437.3 KiB
firstplay.png 289.4 KiB
main.0.aca 4.9 MiB
main.1.aca 1.3 MiB
00000.jar 318.5 KiB
2.0 KiB
00000.mpls 174.0 B
00001.mpls 174.0 B
00002.mpls 174.0 B
00003.mpls 328.0 B
00004.mpls 174.0 B
01000.mpls 174.0 B
01001.mpls 174.0 B
01002.mpls 174.0 B
01003.mpls 328.0 B
01004.mpls 174.0 B
index.bdmv 136.0 B
MovieObject.bdmv 1.1 KiB
272.0 B
00000.bdjo 272.0 B
29.2 KiB
00000.clpi 564.0 B
00001.clpi 1.3 KiB
00002.clpi 1.3 KiB
00003.clpi 25.1 KiB
00004.clpi 912.0 B
7.2 MiB
6.9 MiB
firstplay.nbi 437.3 KiB
firstplay.png 289.4 KiB
main.0.aca 4.9 MiB
main.1.aca 1.3 MiB
00000.jar 314.3 KiB
2.0 KiB
00000.mpls 174.0 B
00001.mpls 174.0 B
00002.mpls 174.0 B
00003.mpls 328.0 B
00004.mpls 174.0 B
01000.mpls 174.0 B
01001.mpls 174.0 B
01002.mpls 174.0 B
01003.mpls 328.0 B
01004.mpls 174.0 B
6.6 GiB
00000.m2ts 37.2 MiB
00001.m2ts 201.5 MiB
00002.m2ts 201.5 MiB
00003.m2ts 6.0 GiB
00004.m2ts 116.6 MiB
index.bdmv 136.0 B
MovieObject.bdmv 1.1 KiB
2.8 KiB
1.4 KiB
app.discroot.crt 663.0 B
bu.discroot.crt 663.0 B
id.bdmv 104.0 B
app.discroot.crt 663.0 B
bu.discroot.crt 663.0 B
id.bdmv 104.0 B
10.7 GiB
10.7 GiB
12.6 KiB
sound.bdmv 12.6 KiB
6.5 MiB
272.0 B
00000.bdjo 272.0 B
31.0 KiB
00000.clpi 564.0 B
00001.clpi 1.3 KiB
00002.clpi 1.3 KiB
00003.clpi 26.9 KiB
00004.clpi 912.0 B
6.4 MiB
6.1 MiB
firstplay.nbi 437.3 KiB
firstplay.png 179.0 KiB
main.0.aca 4.9 MiB
main.1.aca 601.0 KiB
00000.jar 318.4 KiB
2.0 KiB
00000.mpls 174.0 B
00001.mpls 174.0 B
00002.mpls 174.0 B
00003.mpls 328.0 B
00004.mpls 174.0 B
01000.mpls 174.0 B
01001.mpls 174.0 B
01002.mpls 174.0 B
01003.mpls 328.0 B
01004.mpls 174.0 B
index.bdmv 136.0 B
MovieObject.bdmv 1.1 KiB
272.0 B
00000.bdjo 272.0 B
31.0 KiB
00000.clpi 564.0 B
00001.clpi 1.3 KiB
00002.clpi 1.3 KiB
00003.clpi 26.9 KiB
00004.clpi 912.0 B
6.4 MiB
6.1 MiB
firstplay.nbi 437.3 KiB
firstplay.png 179.0 KiB
main.0.aca 4.9 MiB
main.1.aca 601.0 KiB
00000.jar 314.1 KiB
2.0 KiB
00000.mpls 174.0 B
00001.mpls 174.0 B
00002.mpls 174.0 B
00003.mpls 328.0 B
00004.mpls 174.0 B
01000.mpls 174.0 B
01001.mpls 174.0 B
01002.mpls 174.0 B
01003.mpls 328.0 B
01004.mpls 174.0 B
10.7 GiB
00000.m2ts 37.2 MiB
00001.m2ts 201.6 MiB
00002.m2ts 201.6 MiB
00003.m2ts 10.1 GiB
00004.m2ts 116.8 MiB
index.bdmv 136.0 B
MovieObject.bdmv 1.1 KiB
2.8 KiB
1.4 KiB
app.discroot.crt 662.0 B
bu.discroot.crt 662.0 B
id.bdmv 104.0 B
app.discroot.crt 662.0 B
bu.discroot.crt 662.0 B
id.bdmv 104.0 B
12.3 GiB
12.3 GiB
25.1 KiB
sound.bdmv 12.6 KiB
sound.bdmv.backup 12.6 KiB
272.0 B
00000.bdjo 272.0 B
29.2 KiB
00000.clpi 560.0 B
00001.clpi 952.0 B
00002.clpi 952.0 B
00003.clpi 26.1 KiB
00004.clpi 748.0 B
6.0 MiB
5.7 MiB
firstplay.nbi 437.3 KiB
firstplay.png 255.1 KiB
main.0.aca 5.0 MiB
main.1.aca 64.1 KiB
00000.jar 318.4 KiB
2.0 KiB
00000.mpls 170.0 B
00001.mpls 170.0 B
00002.mpls 170.0 B
00003.mpls 324.0 B
00004.mpls 170.0 B
01000.mpls 170.0 B
01001.mpls 170.0 B
01002.mpls 170.0 B
01003.mpls 324.0 B
01004.mpls 170.0 B
12.3 GiB
00000.m2ts 37.2 MiB
00001.m2ts 163.6 MiB
00002.m2ts 163.6 MiB
00003.m2ts 11.8 GiB
00004.m2ts 109.1 MiB
index.bdmv 132.0 B
MovieObject.bdmv 50.0 B
2.8 KiB
1.4 KiB
app.discroot.crt 662.0 B
bu.discroot.crt 662.0 B
id.bdmv 104.0 B
app.discroot.crt 662.0 B
bu.discroot.crt 662.0 B
id.bdmv 104.0 B
10.2 GiB
10.2 GiB
12.6 KiB
sound.bdmv 12.6 KiB
6.7 MiB
272.0 B
00000.bdjo 272.0 B
34.4 KiB
00000.clpi 560.0 B
00001.clpi 992.0 B
00002.clpi 992.0 B
00003.clpi 31.1 KiB
00004.clpi 828.0 B
6.6 MiB
6.3 MiB
firstplay.nbi 437.3 KiB
firstplay.png 141.0 KiB
main.0.aca 4.9 MiB
main.1.aca 832.5 KiB
00000.jar 318.4 KiB
2.0 KiB
00000.mpls 170.0 B
00001.mpls 170.0 B
00002.mpls 170.0 B
00003.mpls 324.0 B
00004.mpls 170.0 B
01000.mpls 170.0 B
01001.mpls 170.0 B
01002.mpls 170.0 B
01003.mpls 324.0 B
01004.mpls 170.0 B
index.bdmv 132.0 B
MovieObject.bdmv 1.1 KiB
272.0 B
00000.bdjo 272.0 B
34.4 KiB
00000.clpi 560.0 B
00001.clpi 992.0 B
00002.clpi 992.0 B
00003.clpi 31.1 KiB
00004.clpi 828.0 B
6.6 MiB
6.3 MiB
firstplay.nbi 437.3 KiB
firstplay.png 141.0 KiB
main.0.aca 4.9 MiB
main.1.aca 832.5 KiB
00000.jar 318.4 KiB
2.0 KiB
00000.mpls 170.0 B
00001.mpls 170.0 B
00002.mpls 170.0 B
00003.mpls 324.0 B
00004.mpls 170.0 B
01000.mpls 170.0 B
01001.mpls 170.0 B
01002.mpls 170.0 B
01003.mpls 324.0 B
01004.mpls 170.0 B
10.2 GiB
00000.m2ts 37.2 MiB
00001.m2ts 159.4 MiB
00002.m2ts 159.4 MiB
00003.m2ts 9.8 GiB
00004.m2ts 119.1 MiB
index.bdmv 132.0 B
MovieObject.bdmv 1.1 KiB
2.8 KiB
1.4 KiB
app.discroot.crt 663.0 B
bu.discroot.crt 662.0 B
id.bdmv 104.0 B
app.discroot.crt 663.0 B
bu.discroot.crt 662.0 B
id.bdmv 104.0 B
9.7 GiB
9.7 GiB
12.6 KiB
sound.bdmv 12.6 KiB
6.5 MiB
272.0 B
00000.bdjo 272.0 B
28.4 KiB
00000.clpi 564.0 B
00001.clpi 1.3 KiB
00002.clpi 1.3 KiB
00003.clpi 24.3 KiB
00004.clpi 912.0 B
6.4 MiB
6.1 MiB
firstplay.nbi 437.3 KiB
firstplay.png 170.9 KiB
main.0.aca 4.9 MiB
main.1.aca 601.0 KiB
00000.jar 318.4 KiB
2.0 KiB
00000.mpls 174.0 B
00001.mpls 174.0 B
00002.mpls 174.0 B
00003.mpls 328.0 B
00004.mpls 174.0 B
01000.mpls 174.0 B
01001.mpls 174.0 B
01002.mpls 174.0 B
01003.mpls 328.0 B
01004.mpls 174.0 B
index.bdmv 136.0 B
MovieObject.bdmv 1.1 KiB
272.0 B
00000.bdjo 272.0 B
28.4 KiB
00000.clpi 564.0 B
00001.clpi 1.3 KiB
00002.clpi 1.3 KiB
00003.clpi 24.3 KiB
00004.clpi 912.0 B
6.4 MiB
6.1 MiB
firstplay.nbi 437.3 KiB
firstplay.png 170.9 KiB
main.0.aca 4.9 MiB
main.1.aca 601.0 KiB
00000.jar 314.1 KiB
2.0 KiB
00000.mpls 174.0 B
00001.mpls 174.0 B
00002.mpls 174.0 B
00003.mpls 328.0 B
00004.mpls 174.0 B
01000.mpls 174.0 B
01001.mpls 174.0 B
01002.mpls 174.0 B
01003.mpls 328.0 B
01004.mpls 174.0 B
9.7 GiB
00000.m2ts 37.2 MiB
00001.m2ts 201.8 MiB
00002.m2ts 201.8 MiB
00003.m2ts 9.2 GiB
00004.m2ts 116.8 MiB
index.bdmv 136.0 B
MovieObject.bdmv 1.1 KiB
2.8 KiB
1.4 KiB
app.discroot.crt 663.0 B
bu.discroot.crt 663.0 B
id.bdmv 104.0 B
app.discroot.crt 663.0 B
bu.discroot.crt 663.0 B
id.bdmv 104.0 B
13.7 GiB
13.7 GiB
12.6 KiB
sound.bdmv 12.6 KiB
6.5 MiB
272.0 B
00000.bdjo 272.0 B
38.9 KiB
00000.clpi 564.0 B
00001.clpi 1.3 KiB
00002.clpi 1.3 KiB
00003.clpi 34.8 KiB
00004.clpi 912.0 B
6.5 MiB
6.1 MiB
firstplay.nbi 437.3 KiB
firstplay.png 202.4 KiB
main.0.aca 4.9 MiB
main.1.aca 601.0 KiB
00000.jar 318.4 KiB
2.0 KiB
00000.mpls 174.0 B
00001.mpls 174.0 B
00002.mpls 174.0 B
00003.mpls 328.0 B
00004.mpls 174.0 B
01000.mpls 174.0 B
01001.mpls 174.0 B
01002.mpls 174.0 B
01003.mpls 328.0 B
01004.mpls 174.0 B
index.bdmv 136.0 B
MovieObject.bdmv 1.1 KiB
272.0 B
00000.bdjo 272.0 B
38.9 KiB
00000.clpi 564.0 B
00001.clpi 1.3 KiB
00002.clpi 1.3 KiB
00003.clpi 34.8 KiB
00004.clpi 912.0 B
6.5 MiB
6.1 MiB
firstplay.nbi 437.3 KiB
firstplay.png 202.4 KiB
main.0.aca 4.9 MiB
main.1.aca 601.0 KiB
00000.jar 318.4 KiB
2.0 KiB
00000.mpls 174.0 B
00001.mpls 174.0 B
00002.mpls 174.0 B
00003.mpls 328.0 B
00004.mpls 174.0 B
01000.mpls 174.0 B
01001.mpls 174.0 B
01002.mpls 174.0 B
01003.mpls 328.0 B
01004.mpls 174.0 B
13.7 GiB
00000.m2ts 37.2 MiB
00001.m2ts 201.7 MiB
00002.m2ts 201.7 MiB
00003.m2ts 13.2 GiB
00004.m2ts 116.8 MiB
index.bdmv 136.0 B
MovieObject.bdmv 1.1 KiB
2.8 KiB
1.4 KiB
app.discroot.crt 662.0 B
bu.discroot.crt 662.0 B
id.bdmv 104.0 B
app.discroot.crt 662.0 B
bu.discroot.crt 662.0 B
id.bdmv 104.0 B
14.1 GiB
14.1 GiB
12.6 KiB
sound.bdmv 12.6 KiB
6.5 MiB
272.0 B
00000.bdjo 272.0 B
26.7 KiB
00000.clpi 564.0 B
00001.clpi 1.3 KiB
00002.clpi 1.3 KiB
00003.clpi 22.7 KiB
00004.clpi 912.0 B
6.5 MiB
6.2 MiB
firstplay.nbi 437.3 KiB
firstplay.png 193.1 KiB
main.0.aca 4.9 MiB
main.1.aca 694.3 KiB
00000.jar 318.4 KiB
2.0 KiB
00000.mpls 174.0 B
00001.mpls 174.0 B
00002.mpls 174.0 B
00003.mpls 328.0 B
00004.mpls 174.0 B
01000.mpls 174.0 B
01001.mpls 174.0 B
01002.mpls 174.0 B
01003.mpls 328.0 B
01004.mpls 174.0 B
index.bdmv 136.0 B
MovieObject.bdmv 1.1 KiB
272.0 B
00000.bdjo 272.0 B
26.7 KiB
00000.clpi 564.0 B
00001.clpi 1.3 KiB
00002.clpi 1.3 KiB
00003.clpi 22.7 KiB
00004.clpi 912.0 B
6.5 MiB
6.2 MiB
firstplay.nbi 437.3 KiB
firstplay.png 193.1 KiB
main.0.aca 4.9 MiB
main.1.aca 694.3 KiB
00000.jar 318.4 KiB
2.0 KiB
00000.mpls 174.0 B
00001.mpls 174.0 B
00002.mpls 174.0 B
00003.mpls 328.0 B
00004.mpls 174.0 B
01000.mpls 174.0 B
01001.mpls 174.0 B
01002.mpls 174.0 B
01003.mpls 328.0 B
01004.mpls 174.0 B
14.1 GiB
00000.m2ts 37.2 MiB
00001.m2ts 201.7 MiB
00002.m2ts 201.7 MiB
00003.m2ts 13.5 GiB
00004.m2ts 116.8 MiB
index.bdmv 136.0 B
MovieObject.bdmv 1.1 KiB
2.8 KiB
1.4 KiB
app.discroot.crt 663.0 B
bu.discroot.crt 662.0 B
id.bdmv 104.0 B
app.discroot.crt 663.0 B
bu.discroot.crt 662.0 B
id.bdmv 104.0 B
10.1 GiB
10.1 GiB
12.6 KiB
sound.bdmv 12.6 KiB
6.1 MiB
272.0 B
00000.bdjo 272.0 B
22.4 KiB
00000.clpi 560.0 B
00001.clpi 1.3 KiB
00002.clpi 1.3 KiB
00003.clpi 18.6 KiB
00004.clpi 764.0 B
6.1 MiB
5.8 MiB
firstplay.nbi 437.3 KiB
firstplay.png 270.9 KiB
main.0.aca 5.0 MiB
main.1.aca 124.5 KiB
00000.jar 318.4 KiB
2.0 KiB
00000.mpls 170.0 B
00001.mpls 170.0 B
00002.mpls 170.0 B
00003.mpls 324.0 B
00004.mpls 170.0 B
01000.mpls 170.0 B
01001.mpls 170.0 B
01002.mpls 170.0 B
01003.mpls 324.0 B
01004.mpls 170.0 B
index.bdmv 132.0 B
MovieObject.bdmv 1.1 KiB
272.0 B
00000.bdjo 272.0 B
22.4 KiB
00000.clpi 560.0 B
00001.clpi 1.3 KiB
00002.clpi 1.3 KiB
00003.clpi 18.6 KiB
00004.clpi 764.0 B
6.1 MiB
5.8 MiB
firstplay.nbi 437.3 KiB
firstplay.png 270.9 KiB
main.0.aca 5.0 MiB
main.1.aca 124.5 KiB
00000.jar 318.4 KiB
2.0 KiB
00000.mpls 170.0 B
00001.mpls 170.0 B
00002.mpls 170.0 B
00003.mpls 324.0 B
00004.mpls 170.0 B
01000.mpls 170.0 B
01001.mpls 170.0 B
01002.mpls 170.0 B
01003.mpls 324.0 B
01004.mpls 170.0 B
10.1 GiB
00000.m2ts 37.2 MiB
00001.m2ts 201.7 MiB
00002.m2ts 201.7 MiB
00003.m2ts 9.6 GiB
00004.m2ts 88.2 MiB
index.bdmv 132.0 B
MovieObject.bdmv 1.1 KiB
2.8 KiB
1.4 KiB
app.discroot.crt 663.0 B
bu.discroot.crt 663.0 B
id.bdmv 104.0 B
app.discroot.crt 663.0 B
bu.discroot.crt 663.0 B
id.bdmv 104.0 B
10.9 GiB
10.9 GiB
12.6 KiB
sound.bdmv 12.6 KiB
6.1 MiB
272.0 B
00000.bdjo 272.0 B
21.9 KiB
00000.clpi 560.0 B
00001.clpi 1.3 KiB
00002.clpi 1.3 KiB
00003.clpi 18.1 KiB
00004.clpi 764.0 B
6.1 MiB
5.8 MiB
firstplay.nbi 437.3 KiB
firstplay.png 242.0 KiB
main.0.aca 5.0 MiB
main.1.aca 124.5 KiB
00000.jar 318.4 KiB
2.0 KiB
00000.mpls 170.0 B
00001.mpls 170.0 B
00002.mpls 170.0 B
00003.mpls 324.0 B
00004.mpls 170.0 B
01000.mpls 170.0 B
01001.mpls 170.0 B
01002.mpls 170.0 B
01003.mpls 324.0 B
01004.mpls 170.0 B
index.bdmv 132.0 B
MovieObject.bdmv 1.1 KiB
272.0 B
00000.bdjo 272.0 B
21.9 KiB
00000.clpi 560.0 B
00001.clpi 1.3 KiB
00002.clpi 1.3 KiB
00003.clpi 18.1 KiB
00004.clpi 764.0 B
6.1 MiB
5.8 MiB
firstplay.nbi 437.3 KiB
firstplay.png 242.0 KiB
main.0.aca 5.0 MiB
main.1.aca 124.5 KiB
00000.jar 318.4 KiB
2.0 KiB
00000.mpls 170.0 B
00001.mpls 170.0 B
00002.mpls 170.0 B
00003.mpls 324.0 B
00004.mpls 170.0 B
01000.mpls 170.0 B
01001.mpls 170.0 B
01002.mpls 170.0 B
01003.mpls 324.0 B
01004.mpls 170.0 B
10.9 GiB
00000.m2ts 37.2 MiB
00001.m2ts 201.7 MiB
00002.m2ts 201.7 MiB
00003.m2ts 10.4 GiB
00004.m2ts 88.2 MiB
index.bdmv 132.0 B
MovieObject.bdmv 1.1 KiB
2.8 KiB
1.4 KiB
app.discroot.crt 663.0 B
bu.discroot.crt 663.0 B
id.bdmv 104.0 B
app.discroot.crt 663.0 B
bu.discroot.crt 663.0 B
id.bdmv 104.0 B
10.9 GiB
10.9 GiB
12.6 KiB
sound.bdmv 12.6 KiB
6.0 MiB
272.0 B
00000.bdjo 272.0 B
22.6 KiB
00000.clpi 560.0 B
00001.clpi 1.3 KiB
00002.clpi 1.3 KiB
00003.clpi 18.7 KiB
00004.clpi 772.0 B
6.0 MiB
5.7 MiB
firstplay.nbi 437.3 KiB
firstplay.png 191.3 KiB
main.0.aca 5.0 MiB
main.1.aca 124.5 KiB
00000.jar 318.4 KiB
2.0 KiB
00000.mpls 170.0 B
00001.mpls 170.0 B
00002.mpls 170.0 B
00003.mpls 324.0 B
00004.mpls 170.0 B
01000.mpls 170.0 B
01001.mpls 170.0 B
01002.mpls 170.0 B
01003.mpls 324.0 B
01004.mpls 170.0 B
index.bdmv 132.0 B
MovieObject.bdmv 1.1 KiB
272.0 B
00000.bdjo 272.0 B
22.6 KiB
00000.clpi 560.0 B
00001.clpi 1.3 KiB
00002.clpi 1.3 KiB
00003.clpi 18.7 KiB
00004.clpi 772.0 B
6.0 MiB
5.7 MiB
firstplay.nbi 437.3 KiB
firstplay.png 191.3 KiB
main.0.aca 5.0 MiB
main.1.aca 124.5 KiB
00000.jar 318.4 KiB
2.0 KiB
00000.mpls 170.0 B
00001.mpls 170.0 B
00002.mpls 170.0 B
00003.mpls 324.0 B
00004.mpls 170.0 B
01000.mpls 170.0 B
01001.mpls 170.0 B
01002.mpls 170.0 B
01003.mpls 324.0 B
01004.mpls 170.0 B
10.8 GiB
00000.m2ts 37.2 MiB
00001.m2ts 267.4 MiB
00002.m2ts 267.4 MiB
00003.m2ts 10.2 GiB
00004.m2ts 117.1 MiB
index.bdmv 132.0 B
MovieObject.bdmv 1.1 KiB
2.8 KiB
1.4 KiB
app.discroot.crt 663.0 B
bu.discroot.crt 663.0 B
id.bdmv 104.0 B
app.discroot.crt 663.0 B
bu.discroot.crt 663.0 B
id.bdmv 104.0 B
10.9 GiB
10.9 GiB
12.6 KiB
sound.bdmv 12.6 KiB
6.0 MiB
272.0 B
00000.bdjo 272.0 B
22.9 KiB
00000.clpi 560.0 B
00001.clpi 1.3 KiB
00002.clpi 1.3 KiB
00003.clpi 18.9 KiB
00004.clpi 772.0 B
6.0 MiB
5.7 MiB
firstplay.nbi 437.3 KiB
firstplay.png 184.3 KiB
main.0.aca 5.0 MiB
main.1.aca 124.5 KiB
00000.jar 318.4 KiB
2.0 KiB
00000.mpls 170.0 B
00001.mpls 170.0 B
00002.mpls 170.0 B
00003.mpls 324.0 B
00004.mpls 170.0 B
01000.mpls 170.0 B
01001.mpls 170.0 B
01002.mpls 170.0 B
01003.mpls 324.0 B
01004.mpls 170.0 B
index.bdmv 132.0 B
MovieObject.bdmv 1.1 KiB
272.0 B
00000.bdjo 272.0 B
22.9 KiB
00000.clpi 560.0 B
00001.clpi 1.3 KiB
00002.clpi 1.3 KiB
00003.clpi 18.9 KiB
00004.clpi 772.0 B
6.0 MiB
5.7 MiB
firstplay.nbi 437.3 KiB
firstplay.png 184.3 KiB
main.0.aca 5.0 MiB
main.1.aca 124.5 KiB
00000.jar 318.4 KiB
2.0 KiB
00000.mpls 170.0 B
00001.mpls 170.0 B
00002.mpls 170.0 B
00003.mpls 324.0 B
00004.mpls 170.0 B
01000.mpls 170.0 B
01001.mpls 170.0 B
01002.mpls 170.0 B
01003.mpls 324.0 B
01004.mpls 170.0 B
10.9 GiB
00000.m2ts 37.2 MiB
00001.m2ts 267.3 MiB
00002.m2ts 267.3 MiB
00003.m2ts 10.2 GiB
00004.m2ts 117.2 MiB
index.bdmv 132.0 B
MovieObject.bdmv 1.1 KiB
2.8 KiB
1.4 KiB
app.discroot.crt 663.0 B
bu.discroot.crt 663.0 B
id.bdmv 104.0 B
app.discroot.crt 663.0 B
bu.discroot.crt 663.0 B
id.bdmv 104.0 B
11.3 GiB
11.3 GiB
12.6 KiB
sound.bdmv 12.6 KiB
6.0 MiB
272.0 B
00000.bdjo 272.0 B
29.0 KiB
00000.clpi 560.0 B
00001.clpi 828.0 B
00002.clpi 828.0 B
00003.clpi 26.1 KiB
00004.clpi 772.0 B
5.9 MiB
5.6 MiB
firstplay.nbi 437.3 KiB
firstplay.png 207.5 KiB
main.0.aca 5.0 MiB
00000.jar 318.4 KiB
2.0 KiB
00000.mpls 170.0 B
00001.mpls 170.0 B
00002.mpls 170.0 B
00003.mpls 324.0 B
00004.mpls 170.0 B
01000.mpls 170.0 B
01001.mpls 170.0 B
01002.mpls 170.0 B
01003.mpls 324.0 B
01004.mpls 170.0 B
index.bdmv 132.0 B
MovieObject.bdmv 1.1 KiB
272.0 B
00000.bdjo 272.0 B
29.0 KiB
00000.clpi 560.0 B
00001.clpi 828.0 B
00002.clpi 828.0 B
00003.clpi 26.1 KiB
00004.clpi 772.0 B
5.9 MiB
5.6 MiB
firstplay.nbi 437.3 KiB
firstplay.png 207.5 KiB
main.0.aca 5.0 MiB
00000.jar 318.4 KiB
2.0 KiB
00000.mpls 170.0 B
00001.mpls 170.0 B
00002.mpls 170.0 B
00003.mpls 324.0 B
00004.mpls 170.0 B
01000.mpls 170.0 B
01001.mpls 170.0 B
01002.mpls 170.0 B
01003.mpls 324.0 B
01004.mpls 170.0 B
11.3 GiB
00000.m2ts 37.2 MiB
00001.m2ts 241.4 MiB
00002.m2ts 241.4 MiB
00003.m2ts 10.7 GiB
00004.m2ts 105.6 MiB
index.bdmv 132.0 B
MovieObject.bdmv 1.1 KiB
2.8 KiB
1.4 KiB
app.discroot.crt 662.0 B
bu.discroot.crt 662.0 B
id.bdmv 104.0 B
app.discroot.crt 662.0 B
bu.discroot.crt 662.0 B
id.bdmv 104.0 B
13.4 GiB
13.4 GiB
12.6 KiB
sound.bdmv 12.6 KiB
6.0 MiB
272.0 B
00000.bdjo 272.0 B
36.5 KiB
00000.clpi 560.0 B
00001.clpi 7.9 KiB
00002.clpi 7.9 KiB
00003.clpi 19.3 KiB
00004.clpi 772.0 B
6.0 MiB
5.7 MiB
firstplay.nbi 437.3 KiB
firstplay.png 267.4 KiB
main.0.aca 5.0 MiB
00000.jar 318.4 KiB
2.0 KiB
00000.mpls 170.0 B
00001.mpls 170.0 B
00002.mpls 170.0 B
00003.mpls 324.0 B
00004.mpls 170.0 B
01000.mpls 170.0 B
01001.mpls 170.0 B
01002.mpls 170.0 B
01003.mpls 324.0 B
01004.mpls 170.0 B
index.bdmv 132.0 B
MovieObject.bdmv 1.1 KiB
272.0 B
00000.bdjo 272.0 B
36.5 KiB
00000.clpi 560.0 B
00001.clpi 7.9 KiB
00002.clpi 7.9 KiB
00003.clpi 19.3 KiB
00004.clpi 772.0 B
6.0 MiB
5.7 MiB
firstplay.nbi 437.3 KiB
firstplay.png 267.4 KiB
main.0.aca 5.0 MiB
00000.jar 318.4 KiB
2.0 KiB
00000.mpls 170.0 B
00001.mpls 170.0 B
00002.mpls 170.0 B
00003.mpls 324.0 B
00004.mpls 170.0 B
01000.mpls 170.0 B
01001.mpls 170.0 B
01002.mpls 170.0 B
01003.mpls 324.0 B
01004.mpls 170.0 B
13.4 GiB
00000.m2ts 37.2 MiB
00001.m2ts 2.9 GiB
00002.m2ts 2.9 GiB
00003.m2ts 7.5 GiB
00004.m2ts 105.3 MiB
index.bdmv 132.0 B
MovieObject.bdmv 1.1 KiB
2.8 KiB
1.4 KiB
app.discroot.crt 662.0 B
bu.discroot.crt 663.0 B
id.bdmv 104.0 B
app.discroot.crt 662.0 B
bu.discroot.crt 663.0 B
id.bdmv 104.0 B
8.4 GiB
8.4 GiB
12.6 KiB
sound.bdmv 12.6 KiB
5.9 MiB
272.0 B
00000.bdjo 272.0 B
23.8 KiB
00000.clpi 560.0 B
00001.clpi 1.2 KiB
00002.clpi 1.2 KiB
00003.clpi 19.9 KiB
00004.clpi 1.0 KiB
5.9 MiB
5.6 MiB
firstplay.nbi 437.3 KiB
firstplay.png 138.7 KiB
main.0.aca 4.9 MiB
main.1.aca 63.7 KiB
00000.jar 318.4 KiB
2.0 KiB
00000.mpls 170.0 B
00001.mpls 170.0 B
00002.mpls 170.0 B
00003.mpls 324.0 B
00004.mpls 170.0 B
01000.mpls 170.0 B
01001.mpls 170.0 B
01002.mpls 170.0 B
01003.mpls 324.0 B
01004.mpls 170.0 B
index.bdmv 132.0 B
MovieObject.bdmv 1.1 KiB
272.0 B
00000.bdjo 272.0 B
23.8 KiB
00000.clpi 560.0 B
00001.clpi 1.2 KiB
00002.clpi 1.2 KiB
00003.clpi 19.9 KiB
00004.clpi 1.0 KiB
5.9 MiB
5.6 MiB
firstplay.nbi 437.3 KiB
firstplay.png 138.7 KiB
main.0.aca 4.9 MiB
main.1.aca 63.7 KiB
00000.jar 318.4 KiB
2.0 KiB
00000.mpls 170.0 B
00001.mpls 170.0 B
00002.mpls 170.0 B
00003.mpls 324.0 B
00004.mpls 170.0 B
01000.mpls 170.0 B
01001.mpls 170.0 B
01002.mpls 170.0 B
01003.mpls 324.0 B
01004.mpls 170.0 B
8.4 GiB
00000.m2ts 37.2 MiB
00001.m2ts 211.4 MiB
00002.m2ts 211.4 MiB
00003.m2ts 7.8 GiB
00004.m2ts 173.7 MiB
index.bdmv 132.0 B
MovieObject.bdmv 1.1 KiB
2.8 KiB
1.4 KiB
app.discroot.crt 662.0 B
bu.discroot.crt 662.0 B
id.bdmv 104.0 B
app.discroot.crt 662.0 B
bu.discroot.crt 662.0 B
id.bdmv 104.0 B
7.5 GiB
7.5 GiB
12.6 KiB
sound.bdmv 12.6 KiB
5.9 MiB
272.0 B
00000.bdjo 272.0 B
20.2 KiB
00000.clpi 560.0 B
00001.clpi 1.1 KiB
00002.clpi 1.1 KiB
00003.clpi 16.4 KiB
00004.clpi 1012.0 B
5.9 MiB
5.6 MiB
firstplay.nbi 437.3 KiB
firstplay.png 204.6 KiB
main.0.aca 5.0 MiB
00000.jar 318.4 KiB
2.0 KiB
00000.mpls 170.0 B
00001.mpls 170.0 B
00002.mpls 170.0 B
00003.mpls 324.0 B
00004.mpls 170.0 B
01000.mpls 170.0 B
01001.mpls 170.0 B
01002.mpls 170.0 B
01003.mpls 324.0 B
01004.mpls 170.0 B
index.bdmv 132.0 B
MovieObject.bdmv 1.1 KiB
272.0 B
00000.bdjo 272.0 B
20.2 KiB
00000.clpi 560.0 B
00001.clpi 1.1 KiB
00002.clpi 1.1 KiB
00003.clpi 16.4 KiB
00004.clpi 1012.0 B
5.9 MiB
5.6 MiB
firstplay.nbi 437.3 KiB
firstplay.png 204.6 KiB
main.0.aca 5.0 MiB
00000.jar 318.4 KiB
2.0 KiB
00000.mpls 170.0 B
00001.mpls 170.0 B
00002.mpls 170.0 B
00003.mpls 324.0 B
00004.mpls 170.0 B
01000.mpls 170.0 B
01001.mpls 170.0 B
01002.mpls 170.0 B
01003.mpls 324.0 B
01004.mpls 170.0 B
7.5 GiB
00000.m2ts 37.2 MiB
00001.m2ts 195.9 MiB
00002.m2ts 195.9 MiB
00003.m2ts 6.9 GiB
00004.m2ts 162.3 MiB
index.bdmv 132.0 B
MovieObject.bdmv 1.1 KiB
2.8 KiB
1.4 KiB
app.discroot.crt 663.0 B
bu.discroot.crt 662.0 B
id.bdmv 104.0 B
app.discroot.crt 663.0 B
bu.discroot.crt 662.0 B
id.bdmv 104.0 B
8.1 GiB
8.1 GiB
12.6 KiB
sound.bdmv 12.6 KiB
6.0 MiB
272.0 B
00000.bdjo 272.0 B
23.8 KiB
00000.clpi 560.0 B
00001.clpi 1.1 KiB
00002.clpi 1.1 KiB
00003.clpi 20.3 KiB
00004.clpi 772.0 B
5.9 MiB
5.6 MiB
firstplay.nbi 437.3 KiB
firstplay.png 212.4 KiB
main.0.aca 5.0 MiB
00000.jar 318.4 KiB
2.0 KiB
00000.mpls 170.0 B
00001.mpls 170.0 B
00002.mpls 170.0 B
00003.mpls 324.0 B
00004.mpls 170.0 B
01000.mpls 170.0 B
01001.mpls 170.0 B
01002.mpls 170.0 B
01003.mpls 324.0 B
01004.mpls 170.0 B
index.bdmv 132.0 B
MovieObject.bdmv 1.1 KiB
272.0 B
00000.bdjo 272.0 B
23.8 KiB
00000.clpi 560.0 B
00001.clpi 1.1 KiB
00002.clpi 1.1 KiB
00003.clpi 20.3 KiB
00004.clpi 772.0 B
5.9 MiB
5.6 MiB
firstplay.nbi 437.3 KiB
firstplay.png 212.4 KiB
main.0.aca 5.0 MiB
00000.jar 318.4 KiB
2.0 KiB
00000.mpls 170.0 B
00001.mpls 170.0 B
00002.mpls 170.0 B
00003.mpls 324.0 B
00004.mpls 170.0 B
01000.mpls 170.0 B
01001.mpls 170.0 B
01002.mpls 170.0 B
01003.mpls 324.0 B
01004.mpls 170.0 B
8.1 GiB
00000.m2ts 37.2 MiB
00001.m2ts 196.3 MiB
00002.m2ts 196.3 MiB
00003.m2ts 7.5 GiB
00004.m2ts 105.3 MiB
index.bdmv 132.0 B
MovieObject.bdmv 1.1 KiB
2.8 KiB
1.4 KiB
app.discroot.crt 662.0 B
bu.discroot.crt 662.0 B
id.bdmv 104.0 B
app.discroot.crt 662.0 B
bu.discroot.crt 662.0 B
id.bdmv 104.0 B
8.3 GiB
8.3 GiB
12.6 KiB
sound.bdmv 12.6 KiB
6.0 MiB
272.0 B
00000.bdjo 272.0 B
22.3 KiB
00000.clpi 560.0 B
00001.clpi 1.2 KiB
00002.clpi 1.2 KiB
00003.clpi 18.7 KiB
00004.clpi 772.0 B
5.9 MiB
5.6 MiB
firstplay.nbi 437.3 KiB
firstplay.png 234.1 KiB
main.0.aca 5.0 MiB
00000.jar 318.4 KiB
2.0 KiB
00000.mpls 170.0 B
00001.mpls 170.0 B
00002.mpls 170.0 B
00003.mpls 324.0 B
00004.mpls 170.0 B
01000.mpls 170.0 B
01001.mpls 170.0 B
01002.mpls 170.0 B
01003.mpls 324.0 B
01004.mpls 170.0 B
index.bdmv 132.0 B
MovieObject.bdmv 1.1 KiB
272.0 B
00000.bdjo 272.0 B
22.3 KiB
00000.clpi 560.0 B
00001.clpi 1.2 KiB
00002.clpi 1.2 KiB
00003.clpi 18.7 KiB
00004.clpi 772.0 B
5.9 MiB
5.6 MiB
firstplay.nbi 437.3 KiB
firstplay.png 234.1 KiB
main.0.aca 5.0 MiB
00000.jar 318.4 KiB
2.0 KiB
00000.mpls 170.0 B
00001.mpls 170.0 B
00002.mpls 170.0 B
00003.mpls 324.0 B
00004.mpls 170.0 B
01000.mpls 170.0 B
01001.mpls 170.0 B
01002.mpls 170.0 B
01003.mpls 324.0 B
01004.mpls 170.0 B
8.3 GiB
00000.m2ts 37.2 MiB
00001.m2ts 211.8 MiB
00002.m2ts 211.8 MiB
00003.m2ts 7.7 GiB
00004.m2ts 105.3 MiB
index.bdmv 132.0 B
MovieObject.bdmv 1.1 KiB
2.8 KiB
1.4 KiB
app.discroot.crt 662.0 B
bu.discroot.crt 662.0 B
id.bdmv 104.0 B
app.discroot.crt 662.0 B
bu.discroot.crt 662.0 B
id.bdmv 104.0 B
11.0 GiB
11.0 GiB
12.6 KiB
sound.bdmv 12.6 KiB
5.5 MiB
272.0 B
00000.bdjo 272.0 B
30.6 KiB
00000.clpi 564.0 B
00001.clpi 724.0 B
00002.clpi 724.0 B
00003.clpi 27.8 KiB
00004.clpi 888.0 B
5.5 MiB
5.1 MiB
firstplay.nbi 437.3 KiB
firstplay.png 187.9 KiB
main.0.aca 3.5 MiB
Main_Menu_MainMenuBlockName.png 1.1 MiB
00000.jar 318.4 KiB
2.0 KiB
00000.mpls 174.0 B
00001.mpls 174.0 B
00002.mpls 174.0 B
00003.mpls 328.0 B
00004.mpls 174.0 B
01000.mpls 174.0 B
01001.mpls 174.0 B
01002.mpls 174.0 B
01003.mpls 328.0 B
01004.mpls 174.0 B
index.bdmv 136.0 B
MovieObject.bdmv 1.1 KiB
272.0 B
00000.bdjo 272.0 B
30.6 KiB
00000.clpi 564.0 B
00001.clpi 724.0 B
00002.clpi 724.0 B
00003.clpi 27.8 KiB
00004.clpi 888.0 B
5.5 MiB
5.1 MiB
firstplay.nbi 437.3 KiB
firstplay.png 187.9 KiB
main.0.aca 3.5 MiB
Main_Menu_MainMenuBlockName.png 1.1 MiB
00000.jar 318.4 KiB
2.0 KiB
00000.mpls 174.0 B
00001.mpls 174.0 B
00002.mpls 174.0 B
00003.mpls 328.0 B
00004.mpls 174.0 B
01000.mpls 174.0 B
01001.mpls 174.0 B
01002.mpls 174.0 B
01003.mpls 328.0 B
01004.mpls 174.0 B
10.9 GiB
00000.m2ts 37.2 MiB
00001.m2ts 166.6 MiB
00002.m2ts 166.6 MiB
00003.m2ts 10.5 GiB
00004.m2ts 110.9 MiB
index.bdmv 136.0 B
MovieObject.bdmv 1.1 KiB
2.8 KiB
1.4 KiB
app.discroot.crt 662.0 B
bu.discroot.crt 663.0 B
id.bdmv 104.0 B
app.discroot.crt 662.0 B
bu.discroot.crt 663.0 B
id.bdmv 104.0 B
7.8 GiB
7.8 GiB
12.6 KiB
sound.bdmv 12.6 KiB
6.4 MiB
272.0 B
00000.bdjo 272.0 B
22.6 KiB
00000.clpi 560.0 B
00001.clpi 1.1 KiB
00002.clpi 1.1 KiB
00003.clpi 18.9 KiB
00004.clpi 948.0 B
6.4 MiB
6.1 MiB
firstplay.nbi 437.3 KiB
firstplay.png 276.0 KiB
main.0.aca 4.9 MiB
main.1.aca 435.6 KiB
00000.jar 318.4 KiB
2.0 KiB
00000.mpls 170.0 B
00001.mpls 170.0 B
00002.mpls 170.0 B
00003.mpls 324.0 B
00004.mpls 170.0 B
01000.mpls 170.0 B
01001.mpls 170.0 B
01002.mpls 170.0 B
01003.mpls 324.0 B
01004.mpls 170.0 B
index.bdmv 132.0 B
MovieObject.bdmv 1.1 KiB
272.0 B
00000.bdjo 272.0 B
22.6 KiB
00000.clpi 560.0 B
00001.clpi 1.1 KiB
00002.clpi 1.1 KiB
00003.clpi 18.9 KiB
00004.clpi 948.0 B
6.4 MiB
6.1 MiB
firstplay.nbi 437.3 KiB
firstplay.png 276.0 KiB
main.0.aca 4.9 MiB
main.1.aca 435.6 KiB
00000.jar 318.4 KiB
2.0 KiB
00000.mpls 170.0 B
00001.mpls 170.0 B
00002.mpls 170.0 B
00003.mpls 324.0 B
00004.mpls 170.0 B
01000.mpls 170.0 B
01001.mpls 170.0 B
01002.mpls 170.0 B
01003.mpls 324.0 B
01004.mpls 170.0 B
7.8 GiB
00000.m2ts 37.2 MiB
00001.m2ts 214.8 MiB
00002.m2ts 214.8 MiB
00003.m2ts 7.1 GiB
00004.m2ts 162.3 MiB
index.bdmv 132.0 B
MovieObject.bdmv 1.1 KiB
2.8 KiB
1.4 KiB
app.discroot.crt 662.0 B
bu.discroot.crt 663.0 B
id.bdmv 104.0 B
app.discroot.crt 662.0 B
bu.discroot.crt 663.0 B
id.bdmv 104.0 B

Comments

No user comments have been posted.